Animatie, Motion Design, Illustratie, Videomapping

Belasting & Douane Museum

Belasting wordt een nationale zaak

Animatie voor het Belasting & Douane Museum over de ontstaansgeschiedenis van het huidige belastingstelsel. Een reis door de Nederlandse belasting geschiedenis.

 

 

In opdracht van Museumstudio/Studio Louter